« Prev | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Next »
NVDA 2018-11-08 -2.93% 0.0v -1d 2 185457.8k -9.28% 2022-12-06 00:00:00 semiconductors
http://finviz.com/quote.ashx?t=NVDA&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=NVDA&ty=c&ta=1&p=d
XLE None -1.85% 0.0v -5d None 31493.4k -8.27% 2022-12-06 00:00:00 exchange traded fund
http://finviz.com/quote.ashx?t=XLE&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=XLE&ty=c&ta=1&p=d
XOM 2018-10-26 -2.02% 0.0v -6d 21 30986.2k -7.89% 2022-12-06 00:00:00 oil & gas integrated
http://finviz.com/quote.ashx?t=XOM&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=XOM&ty=c&ta=1&p=d
TLT None 0.83% 0.0v 10d None 28679.6k -3.42% 2022-12-06 00:00:00 exchange traded fund
http://finviz.com/quote.ashx?t=TLT&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=TLT&ty=c&ta=1&p=d
LQD None 0.15% 0.0v 8d None 25524.7k -2.31% 2022-12-06 00:00:00 exchange traded fund
http://finviz.com/quote.ashx?t=LQD&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=LQD&ty=c&ta=1&p=d
MRNA 2021-02-25 -2.14% 0.0v -2d None 23660.6k -17.89% 2022-12-06 00:00:00 biotechnology
http://finviz.com/quote.ashx?t=MRNA&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=MRNA&ty=c&ta=1&p=d
BA 2018-10-24 -3.10% 0.0v 11d 0 22686.2k -10.47% 2022-12-06 00:00:00 aerospace & defense
http://finviz.com/quote.ashx?t=BA&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=BA&ty=c&ta=1&p=d
BAC 2018-10-15 -4.99% 0.0v -4d 1 21738.2k -6.37% 2022-12-06 00:00:00 banks - diversified
http://finviz.com/quote.ashx?t=BAC&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=BAC&ty=c&ta=1&p=d
JPM 2018-10-12 -0.47% 0.0v -2d 5 21665.8k -6.15% 2022-12-06 00:00:00 banks - diversified
http://finviz.com/quote.ashx?t=JPM&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=JPM&ty=c&ta=1&p=d
CVX 2018-11-02 -1.52% 0.0v -3d 4 18260.1k -6.70% 2022-12-06 00:00:00 oil & gas integrated
http://finviz.com/quote.ashx?t=CVX&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=CVX&ty=c&ta=1&p=d
EFA None -0.36% 0.0v 8d None 18136.9k -3.31% 2022-12-06 00:00:00 exchange traded fund
http://finviz.com/quote.ashx?t=EFA&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=EFA&ty=c&ta=1&p=d
SMH None -1.31% 0.0v -1d None 15897.6k -5.93% 2022-12-06 00:00:00 exchange traded fund
http://finviz.com/quote.ashx?t=SMH&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=SMH&ty=c&ta=1&p=d
PDD 2021-11-12 -0.57% 0.0v 16d None 15841.2k -20.54% 2022-12-06 00:00:00 internet retail
http://finviz.com/quote.ashx?t=PDD&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=PDD&ty=c&ta=1&p=d
WMT 2018-11-15 -0.84% 0.0v -1d 3 15244.9k -11.38% 2022-12-06 00:00:00 discount stores
http://finviz.com/quote.ashx?t=WMT&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=WMT&ty=c&ta=1&p=d
C 2018-10-12 -2.08% 0.0v -4d 8 15131.6k -6.94% 2022-12-06 00:00:00 banks - diversified
http://finviz.com/quote.ashx?t=C&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=C&ty=c&ta=1&p=d
CSCO 2018-11-21 -1.50% 0.0v 7d 4 14548.4k -13.73% 2022-12-06 00:00:00 communication equipment
http://finviz.com/quote.ashx?t=CSCO&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=CSCO&ty=c&ta=1&p=d
CCL 2018-03-22 -4.03% 0.0v -2d 12 14427.5k -14.13% 2022-12-06 00:00:00 travel services
http://finviz.com/quote.ashx?t=CCL&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=CCL&ty=c&ta=1&p=d
TSM 2018-10-18 -1.78% 0.0v 10d 12 14051.5k -7.60% 2022-12-06 00:00:00 semiconductors
http://finviz.com/quote.ashx?t=TSM&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=TSM&ty=c&ta=1&p=d
NKE 2018-03-23 -1.18% 0.0v 7d 6 13947.9k -6.99% 2022-12-06 00:00:00 footwear & accessories
http://finviz.com/quote.ashx?t=NKE&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=NKE&ty=c&ta=1&p=d
CMCSA 2018-10-25 -1.39% 0.0v -1d 3 13604.5k -9.13% 2022-12-06 00:00:00 entertainment
http://finviz.com/quote.ashx?t=CMCSA&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=CMCSA&ty=c&ta=1&p=d
PFE 2018-10-30 -2.40% 0.0v 13d 10 13506.8k -5.29% 2022-12-06 00:00:00 drug manufacturers - general
http://finviz.com/quote.ashx?t=PFE&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=PFE&ty=c&ta=1&p=d
XLP None -0.45% 0.0v 13d None 13106.4k -6.43% 2022-12-06 00:00:00 exchange traded fund
http://finviz.com/quote.ashx?t=XLP&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=XLP&ty=c&ta=1&p=d
ETSY 2018-11-05 -2.08% 0.0v 7d 1 12776.9k -17.15% 2022-12-06 00:00:00 internet retail
http://finviz.com/quote.ashx?t=ETSY&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=ETSY&ty=c&ta=1&p=d
PTON 2021-02-05 -4.64% 0.0v 5d None 12712.7k -35.35% 2022-12-06 00:00:00 leisure
http://finviz.com/quote.ashx?t=PTON&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=PTON&ty=c&ta=1&p=d
PG 2018-10-19 -0.23% 0.0v 19d 18 12529.7k -6.23% 2022-12-06 00:00:00 household & personal products
http://finviz.com/quote.ashx?t=PG&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=PG&ty=c&ta=1&p=d
AMAT 2018-11-15 -0.86% 0.0v 14d 3 12466.2k -8.77% 2022-12-06 00:00:00 semiconductor equipment & materials
http://finviz.com/quote.ashx?t=AMAT&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=AMAT&ty=c&ta=1&p=d
GLD None 0.23% 0.0v 11d None 12261.8k -4.43% 2022-12-06 00:00:00 exchange traded fund
http://finviz.com/quote.ashx?t=GLD&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=GLD&ty=c&ta=1&p=d
DIA None -0.95% 0.0v -1d None 12227.0k -3.53% 2022-12-06 00:00:00 exchange traded fund
http://finviz.com/quote.ashx?t=DIA&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=DIA&ty=c&ta=1&p=d
SBUX 2018-11-01 -1.03% 0.0v 10d 10 10541.3k -6.51% 2022-12-06 00:00:00 restaurants
http://finviz.com/quote.ashx?t=SBUX&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=SBUX&ty=c&ta=1&p=d
XLI None -1.01% 0.0v -1d None 10537.1k -3.72% 2022-12-06 00:00:00 exchange traded fund
http://finviz.com/quote.ashx?t=XLI&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=XLI&ty=c&ta=1&p=d
ABBV 2018-11-02 -0.74% 0.0v 13d 1 10506.5k -7.05% 2022-12-06 00:00:00 drug manufacturers - general
http://finviz.com/quote.ashx?t=ABBV&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=ABBV&ty=c&ta=1&p=d
KO 2018-10-30 0.41% 0.0v 8d 11 10391.0k -6.96% 2022-12-06 00:00:00 beverages - non-alcoholic
http://finviz.com/quote.ashx?t=KO&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=KO&ty=c&ta=1&p=d
GS 2018-10-16 -2.11% 0.1v -2d 6 10263.8k -6.97% 2022-12-06 00:00:00 capital markets
http://finviz.com/quote.ashx?t=GS&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=GS&ty=c&ta=1&p=d
MRK 2018-10-25 -1.21% 0.0v 9d 20 10259.7k -9.86% 2022-12-06 00:00:00 drug manufacturers - general
http://finviz.com/quote.ashx?t=MRK&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=MRK&ty=c&ta=1&p=d
LRCX 2018-10-17 -1.08% 0.0v -2d 1 10194.0k -9.13% 2022-12-06 00:00:00 semiconductor equipment & materials
http://finviz.com/quote.ashx?t=LRCX&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=LRCX&ty=c&ta=1&p=d
OKTA 2018-03-08 -1.95% 0.0v 6d 12 9712.4k -13.29% 2022-12-06 00:00:00 software - infrastructure
http://finviz.com/quote.ashx?t=OKTA&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=OKTA&ty=c&ta=1&p=d
COP 2018-10-25 -2.75% 0.0v -7d 2 9665.5k -9.74% 2022-12-06 00:00:00 oil & gas e&p
http://finviz.com/quote.ashx?t=COP&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=COP&ty=c&ta=1&p=d
ORCL 2018-03-20 -0.89% 0.0v -2d 8 9566.0k -6.53% 2022-12-06 00:00:00 software - infrastructure
http://finviz.com/quote.ashx?t=ORCL&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=ORCL&ty=c&ta=1&p=d
VEA None -0.56% 0.0v 8d None 9363.9k -3.41% 2022-12-06 00:00:00 exchange traded fund
http://finviz.com/quote.ashx?t=VEA&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=VEA&ty=c&ta=1&p=d
BMY 2018-10-25 -0.62% 0.0v 10d 6 9170.6k -4.76% 2022-12-06 00:00:00 drug manufacturers - general
http://finviz.com/quote.ashx?t=BMY&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=BMY&ty=c&ta=1&p=d
ASML 2018-10-17 -0.63% 0.0v 9d 2 9094.9k -7.36% 2022-12-06 00:00:00 semiconductor equipment & materials
http://finviz.com/quote.ashx?t=ASML&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=ASML&ty=c&ta=1&p=d
IEFA None -0.53% 0.0v 8d None 8919.9k -3.35% 2022-12-06 00:00:00 exchange traded fund
http://finviz.com/quote.ashx?t=IEFA&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=IEFA&ty=c&ta=1&p=d
LIN 2014-11-05 -0.74% 0.0v -1d None 8510.9k -5.19% 2022-12-06 00:00:00 specialty chemicals
http://finviz.com/quote.ashx?t=LIN&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=LIN&ty=c&ta=1&p=d
T 2018-10-24 1.39% 0.0v 1d 3 8195.8k -8.42% 2022-12-06 00:00:00 telecom services
http://finviz.com/quote.ashx?t=T&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=T&ty=c&ta=1&p=d
AGG None 0.13% 0.0v 9d None 7976.4k -1.64% 2022-12-06 00:00:00 exchange traded fund
http://finviz.com/quote.ashx?t=AGG&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=AGG&ty=c&ta=1&p=d
AMGN 2018-10-31 -0.46% 0.0v -1d 23 7808.8k -7.22% 2022-12-06 00:00:00 drug manufacturers - general
http://finviz.com/quote.ashx?t=AMGN&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=AMGN&ty=c&ta=1&p=d
BLK 2018-10-16 -0.48% 0.0v -5d 5 7804.4k -6.39% 2022-12-06 00:00:00 asset management
http://finviz.com/quote.ashx?t=BLK&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=BLK&ty=c&ta=1&p=d
SLB 2018-10-19 -0.19% 0.0v 1d 10 7547.3k -11.60% 2022-12-06 00:00:00 oil & gas equipment & services
http://finviz.com/quote.ashx?t=SLB&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=SLB&ty=c&ta=1&p=d
GE 2018-10-25 0.64% 0.0v -2d 20 7502.0k -10.34% 2022-12-06 00:00:00 specialty industrial machinery
http://finviz.com/quote.ashx?t=GE&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=GE&ty=c&ta=1&p=d
MPC 2018-10-25 -2.45% 0.0v -4d 5 7395.8k -7.44% 2022-12-06 00:00:00 oil & gas refining & marketing
http://finviz.com/quote.ashx?t=MPC&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=MPC&ty=c&ta=1&p=d
ISRG 2018-10-19 -1.17% 0.0v 14d 2 7375.7k -14.34% 2022-12-06 00:00:00 medical instruments & supplies
http://finviz.com/quote.ashx?t=ISRG&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=ISRG&ty=c&ta=1&p=d
CAT 2018-10-23 -1.50% 0.0v -2d 1 7191.6k -7.43% 2022-12-06 00:00:00 farm & heavy construction machinery
http://finviz.com/quote.ashx?t=CAT&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=CAT&ty=c&ta=1&p=d
EMB None -0.62% 0.0v 10d None 7171.1k -2.65% 2022-12-06 00:00:00 exchange traded fund
http://finviz.com/quote.ashx?t=EMB&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=EMB&ty=c&ta=1&p=d
MCD 2018-10-23 0.14% 0.0v -2d 18 7147.9k -4.87% 2022-12-06 00:00:00 restaurants
http://finviz.com/quote.ashx?t=MCD&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=MCD&ty=c&ta=1&p=d
BX 2018-10-18 -2.61% 0.0v -4d None 6709.4k -10.00% 2022-12-06 00:00:00 asset management
http://finviz.com/quote.ashx?t=BX&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=BX&ty=c&ta=1&p=d
XLB None -0.71% 0.0v 11d None 6511.5k -3.91% 2022-12-06 00:00:00 exchange traded fund
http://finviz.com/quote.ashx?t=XLB&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=XLB&ty=c&ta=1&p=d
LULU 2018-03-28 -2.43% 0.0v 14d 4 6433.9k -10.79% 2022-12-06 00:00:00 apparel retail
http://finviz.com/quote.ashx?t=LULU&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=LULU&ty=c&ta=1&p=d
MUB None 0.23% 0.0v 8d None 6286.6k -1.28% 2022-12-06 00:00:00 exchange traded fund
http://finviz.com/quote.ashx?t=MUB&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=MUB&ty=c&ta=1&p=d
EOG 2018-11-02 -3.49% 0.0v -3d 22 6192.3k -10.80% 2022-12-06 00:00:00 oil & gas e&p
http://finviz.com/quote.ashx?t=EOG&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=EOG&ty=c&ta=1&p=d
MRO 2018-11-08 -2.58% 0.0v -6d 12 6164.2k -14.03% 2022-12-06 00:00:00 oil & gas e&p
http://finviz.com/quote.ashx?t=MRO&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=MRO&ty=c&ta=1&p=d
PM 2018-10-18 -0.44% 0.2v 10d 5 6160.9k -6.61% 2022-12-06 00:00:00 tobacco
http://finviz.com/quote.ashx?t=PM&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=PM&ty=c&ta=1&p=d
CSX 2018-10-17 -0.32% 0.0v -2d 4 6139.1k -6.16% 2022-12-06 00:00:00 railroads
http://finviz.com/quote.ashx?t=CSX&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=CSX&ty=c&ta=1&p=d
HON 2018-10-19 -1.23% 0.0v -2d 5 6109.0k -7.62% 2022-12-06 00:00:00 specialty industrial machinery
http://finviz.com/quote.ashx?t=HON&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=HON&ty=c&ta=1&p=d
MMM 2018-10-23 -0.26% 0.0v -2d 10 6004.4k -4.83% 2022-12-06 00:00:00 specialty industrial machinery
http://finviz.com/quote.ashx?t=MMM&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=MMM&ty=c&ta=1&p=d
LMT 2018-10-23 -1.16% 0.0v 12d 18 5946.2k -11.80% 2022-12-06 00:00:00 aerospace & defense
http://finviz.com/quote.ashx?t=LMT&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=LMT&ty=c&ta=1&p=d
CI 2018-11-01 0.35% 0.0v 10d None 5839.5k -10.92% 2022-12-06 00:00:00 healthcare plans
http://finviz.com/quote.ashx?t=CI&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=CI&ty=c&ta=1&p=d
BILI 2018-11-26 5.74% 0.0v 6d None 5677.9k -17.17% 2022-12-06 00:00:00 electronic gaming & multimedia
http://finviz.com/quote.ashx?t=BILI&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=BILI&ty=c&ta=1&p=d
TJX 2018-11-13 -0.24% 0.0v 8d 2 5553.6k -6.73% 2022-12-06 00:00:00 apparel retail
http://finviz.com/quote.ashx?t=TJX&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=TJX&ty=c&ta=1&p=d
BND None 0.17% 0.0v 9d None 5433.7k -1.62% 2022-12-06 00:00:00 exchange traded fund
http://finviz.com/quote.ashx?t=BND&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=BND&ty=c&ta=1&p=d
X 2018-11-02 2.53% 0.0v 10d 4 5344.3k -9.75% 2022-12-06 00:00:00 steel
http://finviz.com/quote.ashx?t=X&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=X&ty=c&ta=1&p=d
EBAY 2018-10-17 -2.09% 0.0v -2d 9 5191.6k -11.72% 2022-12-06 00:00:00 internet retail
http://finviz.com/quote.ashx?t=EBAY&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=EBAY&ty=c&ta=1&p=d
GILD 2018-10-26 -0.16% 0.0v 20d 70 5045.0k -4.87% 2022-12-06 00:00:00 drug manufacturers - general
http://finviz.com/quote.ashx?t=GILD&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=GILD&ty=c&ta=1&p=d
BIDU 2018-10-25 1.66% 0.0v 12d 5 4985.4k -14.47% 2022-12-06 00:00:00 internet content & information
http://finviz.com/quote.ashx?t=BIDU&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=BIDU&ty=c&ta=1&p=d
Z 2018-02-06 -1.73% 0.0v 3d 15 4955.2k -24.92% 2022-12-06 00:00:00 internet content & information
http://finviz.com/quote.ashx?t=Z&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=Z&ty=c&ta=1&p=d
BBY 2018-11-15 -0.39% 0.0v 6d 1 4880.3k -12.31% 2022-12-06 00:00:00 specialty retail
http://finviz.com/quote.ashx?t=BBY&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=BBY&ty=c&ta=1&p=d
FANG 2018-11-05 -1.55% 0.0v -8d 2 4877.4k -9.96% 2022-12-06 00:00:00 oil & gas e&p
http://finviz.com/quote.ashx?t=FANG&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=FANG&ty=c&ta=1&p=d
PSX 2018-10-26 -0.89% 0.0v -6d 7 4851.2k -7.14% 2022-12-06 00:00:00 oil & gas refining & marketing
http://finviz.com/quote.ashx?t=PSX&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=PSX&ty=c&ta=1&p=d
CZR 2018-11-07 -2.57% 0.0v -1d 17 4763.5k -12.88% 2022-12-06 00:00:00 resorts & casinos
http://finviz.com/quote.ashx?t=CZR&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=CZR&ty=c&ta=1&p=d
MDLZ 2018-10-29 -0.33% 0.0v 17d 1 4733.9k -7.27% 2022-12-06 00:00:00 confectioners
http://finviz.com/quote.ashx?t=MDLZ&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=MDLZ&ty=c&ta=1&p=d
HAL 2018-10-22 0.15% 0.0v -2d 4 4728.1k -10.68% 2022-12-06 00:00:00 oil & gas equipment & services
http://finviz.com/quote.ashx?t=HAL&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=HAL&ty=c&ta=1&p=d
ORLY 2018-10-25 -2.11% 0.1v -2d 3 4558.1k -12.62% 2022-12-06 00:00:00 specialty retail
http://finviz.com/quote.ashx?t=ORLY&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=ORLY&ty=c&ta=1&p=d
AZN 2018-11-08 -0.44% 0.0v 10d 13 4482.1k -7.81% 2022-12-06 00:00:00 drug manufacturers - general
http://finviz.com/quote.ashx?t=AZN&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=AZN&ty=c&ta=1&p=d
NUE 2018-10-18 1.95% 0.0v 8d 4 4380.7k -8.87% 2022-12-06 00:00:00 steel
http://finviz.com/quote.ashx?t=NUE&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=NUE&ty=c&ta=1&p=d
APA 2018-11-01 -3.10% 0.0v -2d 10 4376.7k -14.92% 2022-12-06 00:00:00 oil & gas e&p
http://finviz.com/quote.ashx?t=APA&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=APA&ty=c&ta=1&p=d
EQIX 2018-11-07 -0.42% 0.0v 7d 61 4359.4k -8.30% 2022-12-06 00:00:00 reit - specialty
http://finviz.com/quote.ashx?t=EQIX&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=EQIX&ty=c&ta=1&p=d
IDXX 2018-11-01 -1.11% 0.0v -1d 8 4217.3k -8.71% 2022-12-06 00:00:00 diagnostics & research
http://finviz.com/quote.ashx?t=IDXX&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=IDXX&ty=c&ta=1&p=d
ULTA 2018-11-29 -0.59% 0.0v 16d 4 4205.4k -10.83% 2022-12-06 00:00:00 specialty retail
http://finviz.com/quote.ashx?t=ULTA&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=ULTA&ty=c&ta=1&p=d
MCHP 2018-11-05 -1.07% 0.0v 10d 1 4131.5k -8.24% 2022-12-06 00:00:00 semiconductors
http://finviz.com/quote.ashx?t=MCHP&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=MCHP&ty=c&ta=1&p=d
VTEB None 0.21% 0.0v 10d None 4121.8k -1.26% 2022-12-06 00:00:00 exchange traded fund
http://finviz.com/quote.ashx?t=VTEB&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=VTEB&ty=c&ta=1&p=d
ADP 2018-10-31 -1.56% 0.0v -1d 9 4066.3k -8.95% 2022-12-06 00:00:00 staffing & employment services
http://finviz.com/quote.ashx?t=ADP&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=ADP&ty=c&ta=1&p=d
HUM 2018-11-07 -1.25% 0.0v 7d 7 4050.9k -19.37% 2022-12-06 00:00:00 healthcare plans
http://finviz.com/quote.ashx?t=HUM&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=HUM&ty=c&ta=1&p=d
CB 2018-10-24 0.73% 0.0v 9d None 4043.7k -5.29% 2022-12-06 00:00:00 insurance - property & casualty
http://finviz.com/quote.ashx?t=CB&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=CB&ty=c&ta=1&p=d
VGK None -0.47% 0.0v 9d None 4029.3k -4.23% 2022-12-06 00:00:00 exchange traded fund
http://finviz.com/quote.ashx?t=VGK&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=VGK&ty=c&ta=1&p=d
BP 2018-10-30 -1.26% 0.0v -1d None 4003.6k -7.30% 2022-12-06 00:00:00 oil & gas integrated
http://finviz.com/quote.ashx?t=BP&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=BP&ty=c&ta=1&p=d
VMW 2018-11-29 -0.70% 0.0v 8d 6 3976.1k -7.75% 2022-12-06 00:00:00 software - infrastructure
http://finviz.com/quote.ashx?t=VMW&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=VMW&ty=c&ta=1&p=d
ICE 2018-10-31 -1.04% 0.0v -1d 15 3914.8k -7.49% 2022-12-06 00:00:00 financial data & stock exchanges
http://finviz.com/quote.ashx?t=ICE&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=ICE&ty=c&ta=1&p=d
ALB 2018-11-14 -2.12% 0.0v -2d 30 3894.0k -19.91% 2022-12-06 00:00:00 specialty chemicals
http://finviz.com/quote.ashx?t=ALB&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=ALB&ty=c&ta=1&p=d
BURL 2018-11-20 1.27% 0.0v 8d 7 3822.3k -14.95% 2022-12-06 00:00:00 apparel retail
http://finviz.com/quote.ashx?t=BURL&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=BURL&ty=c&ta=1&p=d
KHC 2018-11-07 -0.57% 0.0v 12d 25 3816.6k -9.55% 2022-12-06 00:00:00 packaged foods
http://finviz.com/quote.ashx?t=KHC&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=KHC&ty=c&ta=1&p=d
SPG 2018-10-26 -0.13% 0.0v -2d 38 3773.0k -7.10% 2022-12-06 00:00:00 reit - retail
http://finviz.com/quote.ashx?t=SPG&ty=c&ta=0&p=m http://finviz.com/quote.ashx?t=SPG&ty=c&ta=1&p=d

[('all', 5077), ('over_bought', 1771), ('enough_change', 1397), ('has_live_price', 1383), ('not_huge_last_price', 1383)]

« Prev | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Next »